Ingen har nog missat den pågående diskussionen om användningen av antibiotika inom den globala köttindustrin. Med anledning av detta, och som en del i Fazer Food Services arbete med ansvarsfulla inköp, har vi genomfört en omfattande utvärdering av djurhållningen i ett flertal EU-länder.

Resultatet var tydligt, och från och med april 2016 kommer Fazer Food Services Sverige byta ut importerat fläskkött mot svenskt i våra restauranger. Sverige har nämligen världens mest omfattande djurskyddslag i kombination med en av de lägsta nivåerna av antibiotikaanvändning inom EU.

Utöver minskad användning av antibiotika är andra fördelar med att köpa lokalt producerat fläskkött stödet till det svenska jordbruket och främjandet av svensk produktion. Transporterna blir kortare vilket minskar koldioxidutsläppen, och med fler nya recept för fläskkött hoppas Fazer Food Services även på sikt kunna minska mängden nötkött som har större påverkan på vårt klimat.