Hållbar utveckling och socialt ansvar är viktiga element i Fazers verksamhet. Utgångspunkten för Fazers ansvarsfulla kakaoanskaffning är utveckling av spårbarheten och World Cocoa Foundations principer: lönsamhet, människors välbefinnande och värnande om miljön. Vi godkänner inte barnarbetskraft.

Att utveckla kakaons spårbarhet är ett centralt mål. När vi vet varifrån vår kakao kommer kan vi vara säkra på att förhållandena i produktioner är som de ska.

Fazer fortsätter sitt systematiska arbete för att främja ansvaret i inköpskedjan för kakao. Vi förbinder oss att öka inköpsvolymen av kakaoråvara som uppfyller kriterierna för ansvarsfull kakaoanskaffning med 10–15 procent årligen, beroende på tillgången och marknadsläget.