Har du en fråga eller feedback till oss, eller behöver du hjälp att reklamera?

Du är viktig för oss. Vi vill gärna veta vad du tycker om oss och våra måltider, produkter och tjänster. Välkommen att kontakta oss på Konsumentkontakt om du vill ge oss feedback eller har frågor om vår verksamhet, vår mat eller våra produkter. Du kan även kontakta oss om du vill reklamera någon produkt. Klicka då på symbolerna nedanför.