Fazer-koncernen fokuserar på snabbrörliga konsumentprodukter och har nu slutfört försäljningen av Fazer Food Services till Compass Group PLC. Information om restauranger och måltidstjänster hittar du nu på www.fazerfoodservices.com/sv.

I juni 2019 avtalade Fazer-koncernen om försäljning av Fazer Food Services till Compass Group. Affären har nu slutförts och 1 februari 2020 överfördes ägandet av restaurang- och måltidtjänster till Compass Group.

Fazer Food Services grundades 1976 under namnet Fazer Catering. Fazer har i mer än 40 år utvecklat verksamheten till att idag omfatta över 7 000 medarbetare och drygt 1 000 restauranger, varav 500 i Finland, 230 i Sverige, 150 i Danmark och 120 i Norge. Dessutom finns ett produktionskök i Estland.

”Med sin nya ägare är verksamheten nu redo att ta ytterligare steg för att främja utvecklingen av den nordiska marknaden för måltidstjänster. Jag vill passa på att tacka alla våra fantastiska kollegor i Fazer Food Services. Fazer-koncernen fortsätter med fokus på snabbrörliga konsumentprodukter. Vi förverkligar vår strategi och omvandlas till ett modernt hållbart matföretag med en gemensam riktning.” säger Christoph Vitzthum, Fazers koncernchef.

För att underlätta övergången har Fazer-koncernen förbundit sig att stötta Compass Group och den verksamhet som tidigare ägdes av Fazer.

Allt om restauranger och måltidstjänster hittar du nu på https://www.fazerfoodservices.com/sv/