Fazer finns på plats under Almedalsveckan och ser fram emot att träffas i spännande debatter och samtal. På plats i Visby finns Mats Liedholm, vd, Fazer Sverige, Anna Månsson, försäljningsdirektör, Fazer Bageri, Mariana Edge, hållbarhetsansvarig, Fazer Sverige, Alexandra William-Olsson, kommunikationsdirektör, Fazer Food Services, Janina Blomberg, kundansvarig offentlig sektor, Fazer Food Services, Joakim Nilsson, vd, Fazer Food Services och Christine Kullgren, kommunikationsdirektör Fazer Sverige.

Följ oss på Twitter @FazerSverige
Kontakt: christine.kullgren@fazer.com 0730 62 32 13

FAZERS SEMINARIER UNDER ÖSTERSJÖDAGARNA

Är baljväxter och återvunna havreskal en trend eller räddar det planeten?

Onsdag 3 juli, kl. 10:15-11:00, plats: sal E22 på Campus Gotland med ingång från Almedalsbiblioteket vid Cramérgatan 5.

Kunder efterfrågar mer växtbaserat och planeten ställer tuffa krav - men hur redo är vi för det stora skiftet kring produktion och konsumtion av mat?

EAT–Lancet kommissionens rapport är tydlig med att vi snabbt behöver äta mer baljväxter, linser och grönt för hälsans och planetens skull. Dessutom måste sockerkonsumtionen minska och matsvinnet halveras. Vi behöver agera nu. Hur ställer livsmedelsindustrin om och vilket klimatansvar tar handeln?

Kom och lyssna när representanter från livsmedelsindustrin, dagligvaruhandeln och framtidsspanare diskuterar och reflekterar kring senaste trender, konsumentinsikter och forskning, samt ger sin syn på hur vi ställer om livsmedelsystemet. Var står vi idag och vad är det som krävs för att verkligen lyckas förändra matvanor, matsvinn och en hel matbransch?

Deltar från Fazer gör Mats Liedholm, vd, Fazer Sverige och Mariana Edge, hållbarhetsansvarig, Fazer Sverige. 

Slamspridningsförbud och krav på fosforåterföring? Hur fixar vi den cirkulära ekonomin i Sverige?

Torsdag 4 juli, kl. 14.30-15.15, plats: sal E22 på Campus Gotland med ingång från Almedalsbiblioteket vid Cramérgatan 5.

Fosfor är ett livsnödvändigt växtnäringsämne och en kritisk råvara. Jordbruket använder bland annat avloppsslam som växtnäring, eftersom det innehåller stora mängder fosfor. På så sätt har avloppsreningsverken kunnat bli av med sina stora avfallsmängder. Men hur skapar vi en sann cirkulär ekonomi?

Som ett led i arbetet för giftfria och resurseffektiva kretslopp tillsatte regeringen 2018 en utredning för att dels föreslå ett förbud mot att sprida avloppsslam, dels införa krav på att fosfor ska återvinnas ur avloppsslam på ett giftfritt och säkert sätt och kunna återanvändas i större utsträckning i jordbruket utan risk för att hälso- och miljöskadliga ämnen kommer ut i miljön. Därmed ska det skapas förutsättningar för en cirkulär ekonomi, där avfallet avloppsslam istället hanteras som en resurs.

På seminariet diskuterar livsmedelsproducenter och representanter från VA-sektorn, samt kommunen med utredningens särskilda utredare, hur en cirkulär ekonomi mellan stad och land kan skapas i ett giftfritt kretslopp och vad det krävs för att skapa innovativa hållbara gödselprodukter som accepteras av både lantbruks- som livsmedelssektorn.

Deltar från Fazer gör Mariana Edge, hållbarhetsansvarig, Fazer Sverige.

Övergödning av Östersjön - hur långt har vi kommit och vad kan/behöver vi göra?

Torsdag 4 juli, kl. 15.45-16.30, plats: sal E22 på Campus Gotland med ingång från Almedalsbiblioteket vid Cramérgatan 5.

Övergödningen i Östersjön är vår regions mest påtagliga miljöproblem. Övergödning påverkar både miljön och ekonomin negativt. Samtidigt har vi arbetat med den under flera decennier. Hur långt har vi kommit? Är problemet fortfarande relevant? Vilka åtgärder har gjort skillnad? Vad bör vi göra framåt?

Seminariet kommer att lyfta fram initiativ och debattera viktiga frågor som påverkar genomförandet av näringsreducerande åtgärder.

FAZER DELTAR

Brödbusar är vi allihopa, allihopa, allihopa – du med

Arrangör: Föreningen Matsvinnet, Ungerth & Co
Tisdag 2 juli, kl. 14:00-14:50, plats: Strandgatan 15B, Narvas Trädgård

80 000 ton bröd transporteras varje år från bagerierna till butiker, restauranger, storhushåll och till våra hem, men hamnar aldrig i våra magar. Vad är orsakerna till det enorma brödsvinnet och hur får vi stopp på det? Och vad kan göras för att minska tusentals onödiga transportmil på våra vägar?

Att svinnet av bröd är stort har länge varit känt, diskuterats och är en känslig fråga inom livsmedelsbranschen. Orsakerna till det stora svinnet är komplexa och positionerna fastlåsta. Uppskattningsvis 260 000 brödskivor per timma förfars, varje dygn, året runt. Bröd som under sin väg från åkern till butikerna och våra matbord har generat mängder av växthusgaser. I onödan om maten inte äts upp. Och bagerierna, butikerna och vi medborgare är alla lika goda kålsupare.

Med utgångspunkt från en ny studie av forskare vid Högskolan i Borås och SLU, en färsk attitydundersökning och internationell forskning debatteras brödsvinnet med politiker, brödbranschen och matexperter. Klarar vi inte matsvinnet klarar vi varken klimatkrisen, åtagandet om att halvera matsvinnet enligt FNs hållbarhetsmål 12.3 eller Sveriges klimatmål för inrikes transporter.

Deltar från Fazer gör Anna Månsson, försäljningsdirektör, Fazer Bageri