Fazer finns på plats under Almedalsveckan och ser fram emot att träffas i spännande debatter och samtal. På plats i Visby finns John Poulsen, vd Fazer Kvarn Sverige, Ulrika Romantschuk, varumärkes- och kommunikationschef för Fazer Group, Mariana Edge, hållbarhetsansvarig, Fazer Sverige, Ulrika Gunnerud, phd Nutrition, Fazer Group, Janina Blomberg, kundansvarig offentlig sektor, Fazer Food Services och Catrine Tistén, kundansvarig offentlig sektor, Fazer Food Services och Cecilia Lilljeforss, kommunikationsdirektör Fazer Sverige.

Följ oss på Twitter @FazerSverige
Kontakt: cecilia.lilljeforss@fazer.com 0725 264 991

FAZERS SEMINARIER

Så kan vi må bättre av framtidens mat
Onsdag 4 juli, kl. 10:00-11:00, plats: S:ta Karins, kyrkoruin, Stora Torget 2
Vår livsstil och våra matvanor har stor påverkan på vårt välmående och vår hälsa, såväl som på vår prestation i vardagen. Både den offentliga maten i äldrevård och skolor, och de livsmedel vi köper med oss hem, har potential att ge mer positiva effekter än vad vi får ut av den i dag. I detta seminarium tittar vi på några olika spår för framtidens mat och vart utvecklingen är på väg, med tankeväckande inspel från forskning, myndighet och företag. Det handlar bland annat om anpassning till varje individs behov, om mat som stärker den kognitiva förmågan, mat som en viktig del av tillfrisknandet vid sjukdom och om mat som kompletterar olika livsstilar. Deltar från Fazer gör Ulrika Gunnerud, phd nutrition, Fazer Group

Fazer Blue Hack - ett hackathon för att få fart på slamfrågan
Torsdag 5 juli, kl. 11.30-13.00, Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5
Som en av Östersjöregionens största matproducenter vill vi bidra till att skapa lösningar för framtiden. Frågan om hur fosfor från avlopp hamnar på åkermark istället för i sjön har gått i stå, men då miljö- och hållbarhetsvinsterna är angelägna behöver vi söka nya perspektiv och innovativa lösningar. Fazer och Baltic Sea Action Group bjuder därför in till en workshop i hackathon med aktörer från flera olika sektorer för att diskutera hur vi kan få fart på slamfrågan. Intresserad av att veta mer, vänligen kontakta cecilia.lilljeforss@fazer.com

Fosforn bör hamna på åkern och inte i sjön. Slamfrågans lösning, ett tvärvetenskapligt samarbete?
Torsdag 5 juli, kl. 13.15-14.00, Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5, E22
Råvaran fosfor är överlägsen som växtnäring för all odling. Fosfor som den brukas idag är den främsta orsaken till övergödningsproblematiken. För att säkerställa de stora vinsterna med återbruk av fosfor krävs både en kraftsamling och samverkan mellan politiken, näringslivet och forskarvärlden. Fazer har som en betydande livsmedelsproducent i Östersjöregionen formulerat mål för en hållbar odling. Men målen är inte självuppfyllande utan kräver gemensamma handlingar. För att säkerställa de stora vinsterna med återbruk av fosfor krävs både en kraftsamling och en samverkan mellan politiken, näringslivet och forskarvärlden. Deltar gör John Poulsen, vd Fazer Kvarn Sverige.

FAZER DELTAR

Kan vi göra besöksnäringen mer hållbar genom att skala upp de goda exemplen?
Tisdag 3 juli kl. 12:30-13:15, plats: Värdshuset Lindgården, Strandgatan 26
I takt med att konsumtion och resande blir allt mer tillgängligt för en växande global medelklass ökar även besöksnäringens klimat- och miljöpåverkan. Inom besöksnäringen finns många företag som skapar stor förändring genom att aktivt påverka sina konsumenter att göra mer hållbara val – men räcker det för att göra besöksnäringen tillräckligt hållbar? Deltar gör Janina Blomberg, kundansvarig inom offentlig sektor, Fazer Food Services.

Vad blir det för mat imorgon?
Tisdag 3 juli kl. 15:00-16:00, plats: Strandvägen, H553, Västsvenska Arenan
Allt fler efterfrågar hållbart producerad mat, men vilka förutsättningar har Sverige att möta den efterfrågan? Vad krävs för att uppfylla ambitionen i den nationella livsmedelsstrategin om ökad livsmedelsproduktion samtidigt som vi uppnår miljö- och klimatmålen? I debatten blandas ofta stora frågor med små, samtidigt som branschen, myndigheter och forskare måste enas kring de viktigaste utmaningarna för en hållbar livsmedelsförsörjning. Deltar gör Mariana Edge, hållbarhetsansvarig Fazer Sverige.

Ny mat på bordet? Om regional innovation och entreprenörskap i livsmedelssektorn
Torsdag 5 juli, kl. 10.00-11.15, plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Sal E35
Hur lyckas branschen ta steget från strategier och planer till nytänkande i mejeri, bageri eller bryggeri, eller från det egna köket till en fungerande fabrik och etablering på marknaden? Hur kommer hållbarheten in i bilden? Deltar gör Ulrika Gunnerud, pdh nutrition, Fazer Group.