Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Fazers företagsansvar 

Hur vi odlar, producerar och konsumerar mat har stor inverkan på miljön och samhället. Fazers företagsansvarsvision är att skapa ansvarsfulla smakupplevelser. Koncernen strävar efter att förbättra människornas dagliga välmående och ett mer hållbart nyttjande av jordens naturresurser. Fazer tillhandahåller ett brett utbud av produkter och tjänster som ger möjlighet att välja en hälsosam och hållbar livsstil. Genom sitt långvariga hållbarhetsarbete har Fazer fått gott anseende som ett ansvarstagande företag, vilket ökar värdet på koncernens varumärke.

Företagsansvaret är en integrerad del av Fazers företagskultur och -identitet och är en del av det dagliga arbetet i Fazers affärsverksamheter och i koncernens affärsutveckling. Utgångspunkten för Fazers företagsansvarsstrategi är att säkerställa en långsiktigt lönsam verksamhet.

 

Ansvarstagandet hjälper Fazer att minska kostnaderna genom effektiv resursanvändning och förbättrar därmed lönsamheten. Fokus på välmående kan öka produktiviteten på arbetsplatsen och hjälpa Fazer att locka ny kompetens till företaget. Nära samarbete med intressegrupper och koncernens ansvarsprogram hjälper Fazer att identifiera och minska riskerna relaterade till råvaruinköp och säkerställa tillgången på råvaror på lång sikt.

FN har antagit 17 globala mål för hållbar utveckling för att utrota fattigdom, motverka ojämlikhet och orättvisa och bekämpa klimatförändringarna senast 2030. Företag uppmuntras att delta i arbetet med att nå målen. Som ett livsmedelsföretag med internationell verksamhet ser Fazer sina möjligheter och sin inflytelserika roll när det gäller att förespråka dessa mål, som i många fall går hand i hand med företagets egna hållbarhetsmål. Under 2016 gjorde koncernen en preliminär utvärdering av hur dess nuvarande ansvarsåtgärder bidrar till att genomföra de 17 globala målen.