Fazer har förbundit sig att enbart använda ägg från frigående höns i Norden och Baltikum senast 2024. I Sverige serverar Fazer Food Services restauranger endast ägg från frigående höns sedan 2018 och dessutom är 38 % av dem ekologiska.

Fazers hållbarhetsarbete fortsätter mot målet om 100 % ansvarsfulla inköp. Åtagandet om ägg från frigående höns är ett av delmålen vid sidan av de mål som redan har uppnåtts. I Fazers förbättrade hållbarhetsarbete har djurskydd lyfts upp, och att enbart använda ägg från frigående höns stöder det viktiga arbetet. Åtagandet gäller alla Fazers affärsverksamheter och länder, med fokus på Norden och Baltikum i första skedet. 

Åtagandet har utarbetats i samarbete med intressegrupper och utifrån diskussioner med olika aktörer i värdekedjan.

”Vi är mycket tacksamma över de synpunkter vi fick från olika aktörer när vi fastställde målet. Det har varit väldigt viktigt att lyssna på leverantörer, djurrättsorganisationer och producentorganisationer”, säger Mariana Edge, hållbarhetsansvarig, Fazer Sverige. ”Vi hoppas kunna fortsätta dialogen och är beredda att se över vårt mål och hitta nya lösningar som stöder hållbar äggproduktion, om tillgången och marknadsläget gör det möjligt”, fortstätter hon.  

Fazer Food Services Sverige har idag ägg från frigående höns

På Fazers restauranger har man sedan 2018 endast ägg från frigående höns, och 38 procent av dem är även ekologiska. År 2024 ska andelen ägg från frigående höns vara 100 %.