Målet att minska utsläppen med 50 procent senast 2030 tacklas av Fazer Bageri Sverige genom att lastbilsparken övergår till HVO, en syntetisk diesel som framställs av förnybara råvaror.

Fazer Bageri Sveriges lastbilspark med cirka 300 lastbilar och skåpbilar har antagit utmaningen att övergå från fossil diesel till minst 50 procent HVO100-biodiesel senast i slutet av 2019. Om vårt team lyckas nå detta mål minskar CO2-utsläppen uppskattningsvis med 422 000 kg om året, vilket motsvarar utsläppen från 218 flygresor från Sverige till Thailand. Bränslebytet till HVO minskar växthusgasutsläppen med upp till 90 procent.

Övergången i sig kan göras utan särskilda omställningar av fordonen. Utmaningen är att råvaran för HVO måste komma från en hållbar, förnybar källa samt att HVO-bränslet är dyrare. ”Kostnaderna är hanterbara, men det är knepigare med tillgången på bränslet”, menar Mariana Edge som är hållbarhetsansvarig på Fazer i Sverige. Bränsleleverantörerna måste enligt lag minska CO2-utsläppen. ”Det innebär att råvaran för att tillverka HVO istället blandas med konventionell diesel och bensin”, påpekar Mariana. ”Men det positiva är att detta ändå hjälper konsumenterna och företag som Fazer att minska sina CO2-utsläpp.”