Färskvaran bröd är hårt drabbad av svinn i dagligvaruhandeln, vilket Fazer och Lidl tillsammans råder bot på. Totalt slängs 80 000 ton bröd per år är, vilket är lika med att slänga 350 limpor bröd per minut, visar en ny rapport från Högskolan i Borås och Sveriges Lantbruksuniversitet. Sedan juni 2018 ansvarar Lidl för flödet i brödhyllan, vilket redan under den första månaden halverade svinnet.

Brödsvinn står idag för en betydande andel av butikernas totala matsvinn och forskning visar att den affärsmodell som idag är etablerad på marknaden, där leverantören har hela ansvaret och kostnaden för svinnet, är starkt bidragande till svinnet. Forskningen visar också att om butikerna tar ansvar för hela eller delar av brödsvinnet ökar incitamenten för butikerna att aktivt arbeta med att minska svinnet som de gör i andra kategorier t ex kött, mejeri och frukt & grönt.

Fazer enda externa brödleverantören till Lidl

Fazer är numera den enda externa leverantören av bröd till samtliga Lidl-butiker i landet. Det utökade samarbetet gav oss möjlighet att ytterligare minska matsvinnet i butik genom ändrad hantering av brödhyllan: Sedan juni 2018 tar Lidl helhetsansvar från beställning och order till hantering av brödet i hyllan och slutligen svinnet. Inom övriga handeln är det fortfarande brödleverantörerna som tar det fulla ansvaret för brödet som inte säljs. ”Genom att äga brödhyllan kan vi själva styra över hur många bröd vi beställer, upplägg i hyllan, hur de placeras och även besluta om att sänka priset på bröd med kort datum. Det känns rimligt att vi tar ett helhetsansvar för brödet precis som vi gör för alla andra kategorier”, säger Miriam Thunborg, hållbarhetschef Lidl Sverige.

”Idag står brödsvinnet inom branschen för uppskattningsvis 30 % av det totala butikssvinnet, ett systemfel som vi måste komma tillrätta med. De ekonomiska och miljömässiga vinsterna av att minska svinnet gör frågan ytterst angelägen och vi ser fram emot att diskutera denna lösning med fler butikskedjor”, säger Patrik Hellgren, försäljningsdirektör på Fazer Bageri.

Samarbete med handeln krävs

”Fazer har under många år haft aktiva dialoger med handeln kring brödsvinn och vikten av att använda jordens resurser på ett mer ansvarsfullt och hållbart sätt. De flesta aktörerna har dock visat litet eller inget intresse för att aktivt diskutera brödsvinnsfrågan. Fazer vill minska brödsvinnet och göra det tillsammans med handeln och samtidigt vill vi öka vår försäljning. Vår distributionsmodell, som bygger på aktiv försäljning varje dag i butik, är en mycket viktig del för att lyckas öka försäljningen. Tillsammans med handeln kan vi hitta metoder som leder till minskat brödsvinn och samtidigt behåller vi vår styrka med aktiv försäljning och egna säljande chaufförer varje dag. Det enda som behövs är att fler inom handeln på allvar kommer till förhandlingsbordet”, säger Patrik.