Fazer är partner till projektet 5 ton grön fisk i disk som Axfoundation driver tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet. Målet med projektet är att i lite större skala testa processerna för att ta fram ett hållbart och cirkulärt fiskfoder baserat på insekter och andra inhemska råvaror.

Fazer har hittills donerat runt 60 ton returbröd till projektet under projektets första två år

Idén baseras på att brödrester och grönsaksrester såsom skal och kärnhus blir mat till insekter som sedan förädlas till att bli mat till fisk. Dessa insekter, ihop med andra inhemska råvaror, skulle helt eller delvis kunna ersätta delar av dagens användning av fiskmjöl, fiskolja, spannmål och sojakoncentrat.

Odlad fisk idag är ofta uppfödd på spannmål, soja och vildfångad fisk. Det är råvaror som vi människor skulle kunna äta själva. Den globala fiskodlingen bidrar därför negativt till den globala livsmedelsförsörjningen.

”Idag har vårt livsmedelssystem stora problem med avfall och återtag av näringsämnen. Idag används mindre än hälften av livsmedelsavfallet på något sätt, och i de fall det faktiskt används sker det ofta i ineffektiva system vad gäller hantering av kväve och fosfor.” – Madeleine Linins Mörner, programansvarig Framtidens mat, Axfoundation

Sedan 2017 tillåter EU insekter som foder till fisk. Detta är en viktig pusselbit för att skapa möjligheter för att på sikt kunna lösa problemet med ohållbart producerat fiskfoder, samtidigt som en outnyttjad råvaruresurs i form av livsmedelsavfall kan tillvaratas.

Projektets fyra huvudmål är att:

  • Producera minst fem ton svensk miljövänlig laxfisk av hög gastronomisk kvalité
  • Producera ett kretsloppsfoder utan att importera någon ny näring till Östersjöns avrinningsområde
  • Stödja utvecklingen av kretsloppsbaserade foderråvaror
  • Stödja svenska kommuners miljöarbete som en del i cirkulär matproduktion

Läs mer här: https://www.axfoundation.se/projekt/5-ton-gron-fisk-i-disk