Fazer är SOS-Barnbyars partnerföretag i både Sverige, Finland och Ryssland och stöder även organisationens verksamhet i Estland. Vi har stöttat organisationen i över 40 år. Sedan 2010 är Fazer SOS-Barnbyars officiella partnerföretag.

SOS Barnbyar är en av världens största aktörer inom social omvårdnad av barn och finns i 135 länder världen över. Med hjälp av familjestärkande program, barnbyar, skolor och medicinkliniker ges barn de förutsättningar som krävs för att de ska kunna växa upp till trygga vuxna.

Vi har valt att samarbeta med SOS Barnbyar, som precis som vi tror på individens kraft att bidra till sin egen utveckling. SOS Barnbyar skapar trygga hem och utrustar barn och vuxna med de verktyg de behöver för att bygga upp ett självständigt liv. När ungdomar får möjlighet att växa upp till starka självständiga vuxna hjälper de inte bara sig själva utan stärker även det samhälle de lever i. Genom att stötta dem bryter vi fattigdomsspiralen och bidrar till en hållbar framtid.

Vi stödjer SOS Barnbyars ungdomsarbete i Ecuador. Där växer kakaobönan Arriba som ger Karl Fazer-chokladen dess goda och karaktäristiska smak. Men det är också ett land med utbredd fattigdom och splittrade familjer. Just därför vill vi göra något för landet. I samarbete med SOS Barnbyar arbetar vi för att fler barn och unga ska få chansen att växa upp i kärlek, glädje och trygghet.

I SOS Barnbyars ungdomsboenden får unga som haft en tuff start i livet en chans att utvecklas och utbilda sig så att de så småningom kan flytta ut i samhället som starka, självförsörjande vuxna.