Vi arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor. I vårt miljöarbete fokuserar vi bland annat på Sveriges miljömål och Agenda 2030 – FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Enligt Agenda 2030 är en målsättning att halvera vårt matsvinn till år 2030, något vi aktivt arbetar med och integrerar i vårt dagliga arbete.

Vi serverar över 80 000 måltider dagligen och bakar närmare 40 miljoner bullar och bröd varje månad, vilket innebär att vi har ett stort ansvar i arbetet med att reducera matsvinnet i alla led. Sedan 2014 har vi minskat matsvinnet i restaurangverksamheten med 16 procent och i bageriverksamheten med 10 procent.

Se hur vi arbetar för att minska matsvinnet i våra verksamheter. I filmen medverkar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och Andreas Berggren, vd Fazer Food Services. Anna Lövgren, kökschef på Restaurang Norrtull exemplifierar hur vi arbetar med matsvinn i våra restauranger och Fazers bagerichef Anders Jensen ger en inblick i arbetet på våra bagerier. 

Här ser du hur vi arbetar för att minska matsvinnet. 

#ingetsvinn
#matsomlösningen
#agenda2030