Mat med mening

 

Mat har en stor påverkan på människor och vår miljö. Det har betydelse hur den växer, produceras eller avnjuts. Vi på Fazer vill vara en del i att leda förändringen av livsmedelssystemet och ser mat som en lösning. 

 

Vi skapar en bättre framtid varje dag med våra mål. På Fazer vägleds vårt hållbarhetsarbete av fyra fokusområden och ambitioner: Klimat och Cirkularitet, Hållbara produkter och Innovationer, Ansvarsfulla inköp samt Människor och välbefinnande. Vi arbetar med att minska vårt matsvinn, köper in mer fossilfria transporter, minska mängden plast och gör våra förpackningar enklare att återvinna.

 

För att kunna göra en hållbar förändring krävs det en kraftsamling och samarbete. Vi har skrivit under ett antal branschinitiativ - Hållbar Livsmedelskedja, Plastinitiativet 2025, Transportinitiativet 2025 samt Fossilfritt Sverige.

 

                   

 

Läs mer om hur vi arbetar för att nå våra hållbarhetsmål här. Mer information hittar du också i  vår årsredovisning 2021.