Oavsett om du styr kosan mot sommarstugan eller en närliggande badstrand på semestern är vatten en ovillkorlig del av den svenska sommaren. Visste du att vem som helst enkelt kan hjälpa till att rädda Östersjön genom sina matval?

Det är härligt att plaska i det rena och svalkande havet på sommaren, men vad kan en vanlig konsument göra för att motverka övergödningen av vattendragen? Vi har sammanställt tre enkla tips på hur du kan värna om Östersjön våra övriga vattendrag under alla skeden av livsmedelskedjan. 

1. Välj grönsaker och viltfångad fisk

Våra matval påverkar inte bara vår hälsa, utan även hur rena våra vattendrag är. När vi genom hållbara val av matvanor kan övergödningen av Östersjön bromsas och de värdefulla näringsämnena hålls i omlopp borta från vattendragen. 

  • Välj inhemska lokalodlade grönsaker, bär och spannmålsprodukter i butiken. Under sommaren är det inte svårt att göra bra val, då är råvarorna som bäst och dessutom billigast. När du väljer en kost som till merparten är vegetarisk och äter efter säsong kan du minska mängden fosfor- och kväveutsläpp som övergöder Östersjön och våra vattendrag. 
  • I stället för odlad fisk ska du välja småfisk – t.ex. strömming och siklöja – som finns i våra insjöar och i Östersjön. Genom att äta viltfångad fisk minskar du näringsbelastningen på Östersjön. Du får fler tips på hållbara fiskval i WWF:s Fiskguide.
  • Ät animaliska produkter med måtta! Enligt en färsk, omfattande undersökning vid Oxfords universitet är det bästa sättet att minska sitt eget miljöavtryck att ersätta kött- och mjölkprodukter med en vegetarisk kost. Om du äter kött, välj svenskt. Då blir transporterna kortare och uppfödningen är gjord under svenskt regelverk som står sig bra i världen.

 

2. Kontrollera svinnet

Visste du att privathushållen står för den största andelen direkt matsvinn i Sverige? Motsvarande 81 kg per capita slängs och av detta räknas 35% som onödigt matavfall som hade kunnat undvikas (Naturvårdsverket rapport 6620, 2014). Framförallt är det grönsaker och andra vegetabilier samt bröd och hemlagad mat som hamnar i soporna. Genom att förebygga matsvinn förebygger du även övergödning av Östersjön, slöseri med näringsämnen och pengar.

  • Ställ maten med kortast hållbarhet längst fram i kylskåpet så att du kommer ihåg att äta den i tid, och öppna ett nytt paket först när det gamla är tomt. Matsvinnet bidrar indirekt också till uppkomsten av blågröna alger, eftersom deras blomning i Östersjön i huvudsak är en följd av utsläppen av näringsämnen från livsmedelsproduktion inom jordbruket. Om den producerade maten blir avfall har övergödningseffekterna varit helt i onödan.
  • Om det trots allt uppstår matavfall ska du alltid sortera det i bioavfallet. Häll aldrig matrester, olja eller annat skräp i avloppet. På så sätt ser du till att avloppsvattnet inte innehåller någonting som inte hör hemma där och att näringsämnena utnyttjas så effektivt som möjligt.

3. Gör förpackningen skillnad?

Förpackningens viktigaste uppgift är att säkerställa matens hållbarhet. Om en produkt blir oanvändbar i förtid på grund av en dålig förpackningslösning har den förvånansvärt stora miljökonsekvenser. 

  • Välj gärna mindre förpackningar! Även om en större förpackning kanske är förmånligare ska du alltid överväga om du faktiskt hinner äta upp hela innehållet i tid – en brödskiva som hamnar i soporna belastar miljön mer än dess tomma förpackning som kastats i soporna.
  • Titta, smaka och dofta! Produkter märkta med bäst före-datum eller sista förbrukningsdag kan vara användbara även efter det angivna datumet.
  • Undvik alltid förpackningsplast om det är möjligt. Ta med en egen flergångskasse med till butiken, använd egen dricksflaska och köp fisk förpackad i papper direkt på torget eller i kyldisken. Ibland kan det också vara bättre att äta på restaurang, eftersom livsmedlen levereras till restaurangerna i större förpackningspartier.

 Fazer förnyade sitt åtagande för Östersjön våren 2018 (läs mer här).