50 % mindre utsläpp

Klimatförändringar är en utmaning som alla på vår planet står inför.

Vi måste minska alla utsläpp som livsmedel orsakar.

Klimatförändringarna är en utmaning som berör alla på vår planet. Livsmedelssystemet och dess utsläpp bidrar till klimatförändringarna, och genom att vidta åtgärder för att minska effekterna av livsmedelsproduktionen kan vi göra skillnad. Klimatförändringarna är också en faktor som har direkt inverkan på om våra råvaror är tillgängliga och åtkomliga till ett överkomligt pris. Genom att göra vårt yttersta för att bekämpa klimatförändringarna framtidssäkrar vi samtidigt vår verksamhet. Utöver de klimatpåverkande utsläppen ger det globala livsmedelssystemet också upphov till andra utsläpp i luft och på land, som vi också måste minska.