Vad vi äter påverkar både hälsa och miljö och är en nyckelfaktor för både hållbar utveckling och god folkhälsa. Idag är det dock inte så lätt att vara konsument. Vi blir bombarderade med information från olika håll, vilket kan göra det svårt för oss att ta välgrundade beslut. Ett livsmedel som är hälsosamt, till exempel färska hallon, är inte hållbara om de importeras med flyg mitt i vintern. Fazer ingår i ett projekt som går ut på att utveckla verktyg som kombinerar livsmedels näringskvalitet och hälsopåverkan med dess klimatpåverkan.

"Forskningsprojektet har pågått i ungefär ett år och förhoppningen är att vi ska hitta verktyg som kan kombinera LCA studier med data och näring- och hälsopåverkan. Syftet är att kunna underlätta för konsumenter att välja mat som uppfyller miljö-, nutrition och hälsokrav", berättar Ulrika Gunnerud, forskare på Fazer Lab.

LCA står för livscykelanalys. Det är en metod som används för att mäta ett livsmedels klimatpåverkan genom hela produktionskedjan, i princip från jord till bord. En livscykelanalys kan användas för att jämföra olika produkters miljöpåverkan, men även för att kunna se vilket led i en produkttillverkning som är mer resurskrävande.

En bred portfölj med livsmedel är inkluderade i projektet. Det är allt från mejerivaror till bröd, frukt, kött och vegetariska köttsubstitut. Fazer ingår i projektet genom att komma med industrins syn på livsmedelsproduktion och hur vi skulle vilja använda den data som tas fram. Förutom att underlätta för konsumenter kan data användas inom exempelvis produktutveckling vid val av hälsosamma råvaror med låg klimatpåverkan.