Klimat och cirkularitet

 

 

Produktionen av livsmedel påverkar klimatet. Ställer vi om till en hållbar livsmedelsproduktion minskar denna påverkan  samt säkrar tillgången av råvaror i framtiden. Genom att vidta åtgärder nu kan vi göra skillnad. Vi letar ständigt efter sätt att minimera livsmedelsproduktionens miljöpåverkan.

 

Vårt mål är att minska växthusgasutsläppen och genom ökad cirkularitet av material bli mer effektiva. För oss innebär detta att skifta till förnybara energikällor och minska koldioxidutsläppen från våra fabriker och i vår leveranskedja med minst 42%.

 

Eftersom nästan all tredjedel av mat som produceras eller odlas globalt kastas bort varje år, är en minskning av livsmedelsförluster och svinn ett av de effektivaste sätten att minimera matens klimatpåverkan. Vårt mål är att minska vårt matsvinn med 50 % senast 2030 (baseline 2020).

 

Läs mer här.