Inom dagens broccoliproduktion försvinner mer av grödan till svinn än vad som används som föda. I Sverige skördas endast en tredjedel av broccoliplantan, den övre delen, som består av blomknoppar och en del av stjälken. Resten plöjs ner i åkermarken, trots att en stor del av plantan är ätlig. I en del länder, exempelvis USA, säljs broccoliblad som en fullvärdig och nyttig livsmedelsprodukt. Något vi i Sverige skulle kunna ta efter.

Fazer undersöker tillsammans med forskningsinstitutet RISE och SLU hur delar som blad och stam kan användas till andra typer av livsmedelsprodukter. Målet med projektet är att minska svinnet från broccolin men också att skapa resurseffektivitet då odlare får ut mer nytta av produkten per odlad yta. Ulrika Gunnerud är forskare på Fazer Lab och arbetar med att koordinera forskningsprojektet.

"Ätbara sidoströmmar som inte tas tillvara är en del av matsvinnet. Det går åt energi och vatten för att odla upp grödorna och då ska majoriteten också ätas upp för att det ska vara hållbart. Delar av broccoliplantan som idag inte används skulle exempelvis kunna användas i bröd, i vegetariska biffar och soppor", säger Ulrika. 

Fazer deltar i projektet genom att delge sin expertis om hur industrin fungerar och förklara vad vi behöver för att kunna använda framtida sidoströmmar i vår produktion. Under projektet har forskarna testat att i mindre skala blanchera, torka och mala blad, bladstjälkar och stam från broccoli. Längre fram i projektet hoppas vi kunna skala upp projektet för att göra pilottester exempelvis inom bageri. Tanken med projektet är att i framtiden implementera metoden på fler grödor med stora sidoströmmar.