Glykemiskt index visar på blodsockerhöjningen under en viss tidsrymd. Mer exakt rör det sig om hur mycket 50 gram kolhydrater i ett livsmedel höjer blodsockret under två timmar jämfört med 50 gram kolhydrater från vitt bröd eller glukoslösning. Livsmedel med lågt GI kallas för långsamma med de med högt GI kallas för snabba.

GI påverkas av en mängd olika faktorer, exempelvis:

  • hur snabbt magsäcken töms
  • matspjälkning och upptag av kolhydrater i tunntarmen
  • vilken typ av fiber som finns i livsmedlet
  • närvaro av organiska syror i livsmedel (t ex surdeg¨och vinäger)
  • vilka sockerarter (monosackarider och disackarider) som finns i maten
  • stärkelsens egenskaper
  • hur det är tillverkat
  • hur det är tillagat, dvs hel form, pressat, som mos etc

GI är ett mått som fungerar vid jämförelse för mat som innehåller mycket kolhydrater. Hit hör, potatis, ris, pasta, müsli, flingor och bröd. GI värdet är bara intressant för mat som innehåller mycket kolhydrater. För exempelvis jordnötter är inte GI-värdet relevant då jordnötter innehåller små mängder kolhydrater. GI-värdet säger ingenting om energimängden i ett livsmedel.

De flesta kostexperter är överens om att mat som ger jämnt blodsocker är bra för hälsan och kan minska risken för exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och övervikt. Vid ett jämnt blodsocker producerar kroppen lagom mycket insulin och risken för att blodsockret sänks ”för kraftigt” minskar. En snabb sänkning i blodsocker kan trigga sötsug och hunger.

Blodockerkurvan är beroende av mängden och sorten av kolhydrater – och hur hela måltiden är komponerad.

Glykemiskt Index (GI) ska alltid sättas i ett sammanhang då GI-värdet inte säger något om portionsstorleken utan bara hur mycket 50 gram kolhydrater från det specifika livsmedlet höjer blodsockret. 50 gram kolhydrater i vitt bröd motsvaras av ungefär tre skivor. Motsvarande mängd för morötter är 15,5 dl rivna morötter. Tre skivor vitt bröd motsvarar en portion, 15 dl rivna morötter räcker till betydligt fler portioner.

Bilden visar blodglukoskurva hos livsmedel med lågt GI respektive högt GI. (Källa: Näringslära för Högskolan, L Abrahamsson m.fl.)

Blodsockerkurva