2025 ska allt mjöl som Fazer använder uppfylla Fazers vision för hållbart odlat spannmål. Det är ett av företagets många åtaganden för ett friskare Östersjön. - Ansvarstagandet för miljö och människor finns i företagets DNA, berättar Mariana Granström, hållbarhetsansvarig på Fazer.

Fazers historia startade redan 1891 i Finland och grundaren Karl Fazer var engagerad i både sociala frågor och miljön. Han såg till att företaget öppnade dagis och han bidrog till att det inrättades ett naturreservat för fåglar i Klovskär. Fazer har under alla år fortsatt att verka i samma anda. Fazer har ett företagsansvarsprogram som omfattar områden från arbetsmiljö till produkternas kvalitet och råvarornas spårbarhet.
År 2013 gjorde Fazer ett åtagande till Baltic Sea Action Group (BSAG). Det består av fyra delar: Fazers vision för hållbara spannmålsinköp, Fazer Kvarns ansvarsprogram, Fazer Food Services erbjudande som bl a innebär att arbeta för minskat matsvinn, att använda säsongens råvaror och öka konsumtionen av vegetabilier, och Fazers energistrategi.
Jordbruket skapar övergödning
Fazers vision för hållbart odlat spannmål omfattar hela verksamheten, men omställningen har kommit olika långt i olika länder. Fazer Bageri i Sverige och Finland har som mål att allt spannmål, senast år 2025, ska uppfylla Fazers vision för ansvarsfullt producerat spannmål. En viktig del i arbetet för att lyckas uppfylla visionen är att ha en dialog och ett samarbete med lantbrukarna.
_ Utsläpp från jordbruket är en av våra största källor till övergödningen av Östersjön, konstaterar Mariana Granström. Kan mängden gödsel på åkermarken optimeras skulle det förbättra den ekologiska balansen i våra vattenmiljöer.
Fazers åtagande till BSAG uppfyller också flera av FNs hållbarhetsmål och knyter direkt an till flera av de svenska nationella miljömålen. Att engagera sig i just Östersjön och vattenfrågan faller sig naturligt, dels för att sju av företagets åtta verksamhetsländer har östersjökust, dels för att vatten är en central resurs i produktionen.
_ Omställningen är ett sätt att framtidssäkra företaget, säger Mariana Granström. Vi är en del av samhället och som en samhällsaktör måste man ta ansvar. Det är också naturligt för oss då vi verkar runt Östersjön och eftersom företagets grundare hade ett stort engagemang för Östersjöfrågorna.