1. Fullkorn betyder att alla delar av kornet finns med, alltså frövita, grodd, kli och skaldelar.
  2. I fullkornet finns alla kornets vitaminer, mineraler och fibrer kvar. Fullkorn är en bra källa till järn, kalium, magnesium, folat (folsyra) och antioxidanter som E-vitamin och fenoler.
  3. Fullkorn kan vara helt, krossat eller malt.
  4. I Norden är Grovt bröd och knäckebröd den vanligaste källan till fullkorn.

  5. Fullkorn är den faktor som har bäst förebyggande effekt på livsstilssjukdomar som hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes, och vissa typer av cancer.

  6. Fullkorn mättar bra och kan hjälpa dig att hålla en normal vikt.

  7. Fullkorn har en positiv påverkan på blodsockerkurvan, kolesterolnivåerna och blodtrycket.

  8. Fullkorn ger näring till de goda tarmbakterierna som på många sätt bidrar till hälsan – bland att genom att stärka immunsystemet och hjärnans hälsa.

  9. I genomsnitt behöver vi äta dubbelt så mycket fullkorn som idag. Bara 1 av 10 äter rekommenderad mängd fullkorn som är 70 gram per dag för kvinnor och 90 gram för män.

  10. Havregryn, rågflingor, matkorn och matvete är alltid 100 procent fullkorn. Även pasta, bulgur, couscous och ris finns som fullkornsvarianter.

 

Ta ett steg i taget – lite fullkorn är bättre för hälsan än inget fullkorn alls!

Faktakällor:

https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor/rad-om-bra-mat-hitta-ditt-satt/fullkorn_rad

https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/kolhydrater/fullkorn