Brödinstitutet och United Minds gör årligen en undersökning för att följa människors attityder kring matvanor, val av livsmedel och syn på matens påverkan på hälsa, klimat och miljö.


Undersökningarna visar att medvetenheten kring hälsoeffekterna av fullkorn ökar och att svenskarna har en positiv attityd. Många väljer bröd utifrån hur mycket fullkorn det innehåller.

– Många känner till sambanden med förbättrad hjärt-kärlhälsa och upplever att de blir mer mätta på fullkorn än på vitt bröd. Vissa lyfter också fram minskad risk för fetma, och minskad risk för typ 2-diabetes, menar Maria Sitell som är dietist och talesperson på Brödinstitutet.

Enligt senaste undersökningen som presenterades i januari 2019 instämmer 60 procent i att fullkorn är bra för hälsan och 70 procent att det är bra för tarmhälsan. Hälften av deltagarna anger att de vill äta mer fullkorn och fibrer för hälsans skull.


– Fullkorn går nu från doldis till bästis inom folkhälsan, säger Maria Sitell.


Trots att många känner till fullkornets positiva hälsoeffekter äter nio av tio för lite i förhållande till Livsmedelsverkets rekommendationer, det vill säga 70 gram per dag för kvinnor och 90 gram för män.


Se gärna Brödinstitutets film om fullkorn.

Läs mer om fullkorn hos Livsmedelsverket.