Mer fullkorn är bra för folkhälsan, det är forskarna eniga om. Men nio av tio svenskar äter för lite. På initiativ från Chalmers tekniska högskola drivs ett samarbetsprojekt i syfte att få fler att äta mer fullkorn.

Fazer är en av de aktörer från livsmedelsindustrin, konsumentföreningar, offentliga aktörer och ideella föreningar som är med från starten i projektet som finansieras av Vinnova 

– Styrkan i det här nya samarbetet ligger i att vi att utgår från väl etablerad forskning där resultaten är tydliga och att vi är många olika aktörer med olika fokus och erfarenhet som samlas kring en gemensam målsättning, nämligen att förbättra den svenska folkhälsan genom att få fler att äta mer fullkorn. Mixen av aktörer skapar goda förutsättningar för att lyckas, säger Rikard Landberg, professor på institutionen för biologi och bioteknik. 

Forskningen visar tydligt att ett högt fullkornsintag förebygger många av våra stora folksjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, vissa cancerformer och diabetes typ 2. Faktiskt klassas fullkorn som den enskilt största kostfaktorn för att förebygga ohälsa.  

Läs gärna mer om projektet här.