Hur hanterar vi den diethets som råder och hur kan vi hjälpa till att bidra med en helhetssyn för hälsa? 

Detta var några av de frågeställningar som togs upp på den frukost och rundabordssamtal som Fazer arrangerade den 17 februari där flera av Sveriges främsta bloggare inom träning och hälsa var inbjudna. Som föreläsare medverkade också stjärnkocken Jonas Lundgren och KI-forskaren Mia Lindskog.

Samtalen kom att handla om svårigheten för många av oss att dels se, dels ta tag, i helheten kring hälsa. En naturlig följd blir att många människor idag lättare tar tag i vissa detaljer och fokuserar på detaljerna på bekostnad av helheten. Antalet gram protein man får i sig blir då viktigare än att tänka på att få sig ett balanserat intag med lite av varje. Detta blir också tydligt i många av de dieter som ofta är av typen ”antingen eller”-dieter. Antingen mycket kolhydrater eller inga kolhydrater, antingen mycket fett eller inget fett.

Andra exempel som diskuterades och som visar på den obalans som finns idag i samhället var att många idag antingen tränar väldigt mycket, eller inget alls. På samma sätt är det med att äta nyttigt - antingen äter man supernyttigt eller så struntar man helt i sina matvanor. Samtliga runt bordet var ense om betydelsen av att vara ett gott exempel och flera av de medverkande var inne på att framöver också delge mindre ”nyttiga” inslag i sitt liv.

De medverkande har skrivit mer om frukosten och de diskussioner som fördes på sina respektive bloggar: Anki SundinMarathonMia, MaratonbloggenFitnessochhälsaMersmak Kommunikation. 

Mia Lindskog, Karolinska Institutet berättade om sin forskning som visar att aktiva muskler förebygger stressutlöst depression genom att påverka signalsubstanserna i hjärnan. Här finns en bra artikel som förklarar det hela.

Krögaren och kocken Jonas Lundgren berättade om utvecklingen inom restaurangvärlden med numera både pålästa och mycket intresserade kunder. ”Idag måste man stå ännu mer på tå än förr”. Jonas berättade vidare om att råvaror har kommit i fokus på ett helt annat sätt än för bara tio år sedan och menade att idag väljer man restaurang baserat på råvarorna till 80 procent och kocken till 20. Förut var det tvärtom.