Glutenfritt är inte nyttigare för någon mer än för dem som har glutenöverkänslighet, även kallat celiaki. Det finns inga vetenskapliga belägg för att tarmen blir frisk av att sluta äta mat som innehåller gluten. Celiaki är en så kallad autoimmun och kronisk sjukdom där kroppen egna celler angriper andra egna celler med resultatet att tarmluddet i tunntarmen försvinner, ofta med näringsbrist som följd.

Den glutenfria trenden började efter resultat av en forskningsstudie i Australien som visade att personer med orolig mage, så kallad IBS, blev besvärsfria när de åt glutenfritt. Men, samma författare och forskningsgrupp gick vidare och kom fram till att det inte berodde på att maten var glutenfri utan att den var låg på vissa kolhydrater som tarmen har svårt att bryta ned. Dessa kolhydrater kallas FODMAPs. Men, trenden var igång, en av alla som inte på något sätt har vetenskapligt stöd. Tvärtom säger forskningen idag att personer med upplevd glutenkänslighet (men som inte har celiaki) får inga förändringar i tarmen när de äter glutenfritt och inte heller när de äter mat som innehåller gluten.

För de med glutenöverkänslighet, celiaki, behöver maten vara 100-procenigt glutenfri. Tarmluddet växer tillbaka när personer med glutenöverkänslighet slutar att äta gluten och ersätter med glutenfria alternativ. Läs mer på Celiakiförbundets hemsida.

Mer att läsa:

Gluten är inte orsaken till IBS

Några slutsatser kring glutendebatten