Så många som 10-20 procent av Sveriges befolkning har IBS (Irritable Bowel Syndrome) eller helt enkelt stressmage. Många har diagnostiserat sig själva med glutenkänslighet vilket oftast är helt felaktigt. I många fall rör det sig istället om att tarmen har svårt att bryta ner vissa kolhydrater (kallas för FODMAP) som finns i vissa grönsaker och frukter, lök, bönor, en del spannmål och i mjölk.

I en forskningsstudie visade det sig att när en grupp personer som själva trodde att de var glutenkänsliga istället fick en kost med lågt innehåll av FODMAPs (kolhydrater som kan vara svåra bryta ned) blev deras symtom bättre. Författarna till studien drar slutsatsen att det lägre innehållet av FODMAP i flera livsmedel är orsaken till att personer med IBS blir bättre i magen. Ett problem – säger författarna - är att FODMAPs-dieten är betydligt mindre känd än den glutenfria dieten.

Här kan du läsa mer om studien och här kan du läsa mer om vad FODMAP är och vilken mat det rör sig om.

FODMAPs är ett samlingsnamn på olika mono- di- och oligosackarider som finns i spannmål - där gluten också finns - men också i vissa frukter och grönsaker, lök, bönor, linser, mjölkprodukter och sötningsmedel som mannitol, xylitol och sorbitol.

 För den som har fått diagnosen glutenallergi (celiaki) av läkare är det däremot mycket viktigt att äta strikt glutenfritt.