Tarmen och mikroorganismerna som lever där står för en stor del av kroppens ämnes-omsättning och är en viktig del av vårt skydd mot sjukdomar, såväl de smittsamma som de som är kopplade till livsstil och levnadsvanor. Tarmbakterierna får stort utrymme i media, bloggar och böcker – men vad vet vi egentligen om tarmfloran och dess betydelse för hälsan? Livsmedelsverket har sammanställt kunskapsläget i en rapport.

Några nyckelbudskap ur rapporten:

  • Maten kan påverka tarmflorans sammansättning på både kort och lång sikt.
  • Hög andel kostfibrer tycks vara kopplade till en tarmflora som är bättre för hälsan.
  • Fullkornsprodukter, grönsaker, frukt och bär ökar nivåerna av bakterier i tarmfloran som anses gynnsamma för hälsan.
  • Kornbaserat fullkornsbröd gav en förbättrad glukostolerans.

Bakterierna i tarmen tros även spela en viktig roll bland annat för risken att utveckla övervikt och fetma. Nutritionisten Louise Brunkwall har i sin avhandling studerat samband mellan kroppsvikt och kostens betydelse i relation till tarmbakterierna.

Vill du veta mer, läs här!