Att minska på saltet är ett kostråd som många inte fäster så stor vikt vid, men faktum är att vi i Sverige äter dubbelt så mycket salt som är rekommenderat. För mycket salt kan bland annat påverka blodtrycket.

Sedan ett par år tillbaka medverkar Fazer i det svenska innovationsprojektet Redusalt som syftar till att sänka vårt saltintag genom att livsmedelsindustrin gemensamt arbetar med att sänka saltinnehållet i maten.

Även om det mesta av saltet vi äter kommer från maträtter och produkter vi köper färdiga så finns det en hel del vi kan göra själva för att få i oss mindre salt.

Ta del av några bra tips från Hjärt-Lungfonden här!