Balans ger välmående. Bra mat, smak och välmående går hand i hand. Använd hjärnan erbjuder fakta kring mat & hälsa, nyheter och vetenskapliga rön. På Använd hjärnan vill vi ge vår syn på pågående debatter kring kolhydrater och bemöta åsikter. Vi på Fazer vill visa på helheten ­­­när det handlar om hälsosam mat. och vi lutar oss på de nordiska näringsrekommendationerna. Kolhydrater och inte minst bröd har varit hårt utsatta i hälsodebatten. Med Använd hjärnan vill vi på Fazer hål på myter och visar kolhydraternas hälsofördelar och det goda och praktiska med bröd.