Brödinstitutet gör, genom opinionsundersökningsföretaget United Minds, årligen en undersökning där man följer människors attityder kring matvanor, val av livsmedel och syn på hälsoeffekter respektive klimatpåverkan av olika sorters mat.

Maria Sitell som är dietist och talesperson på Brödinstitutet ser att medvetenheten kring fullkorn ökar och att svenskarna gärna vill äta mer av det. Hon menar att många väljer bröd utifrån hur mycket fullkorn det innehåller.

– Många känner till sambanden med förbättrad hjärt-kärlhälsa och upplever att de blir mer mätta på fullkorn än på vitt bröd. 64 procent uppfattar fullkorn som hälsosamt, och 2 av 3 anser att det förbättrar tarmhälsan. Vissa lyfter också fram minskad risk för fetma, och minskad risk för typ 2-diabetes.

Trots att många känner till fullkornets positiva hälsoeffekter äter nio av tio för lite i förhållande till Livsmedelsverkets rekommendationer, det vill säga 70 gram per dag för kvinnor och 90 gram för män.

Se gärna Brödinstitutets film om fullkorn.