Tävlingsregler för tävling Vinn Kajsa Asp Jonsons bok ”Klara, färdiga… Kör!”

Organisatör

Fazer Bageri, Lindhagensgatan 120, Box 30172

Vem kan delta?

Alla personer över 16 år som har permanent bostad i Sverige kan delta i tävlingen, dock ej personal som arbetat med planering av kampanjen eller någon del av den samt medlemmar av deras familj.

Hur deltar man?

Tävlingen påbörjas 2019-09-02 och avslutas 2019-09-22. Du deltar i tävlingen på Fazers kampanjsida genom att svara på frågan i tävlingsformuläret samt motivera varför du helst ska vinna. Rätt svar och med den bästa motiveringen vinner. Vinnarna väljs ut av en jury bestående av representanter från Fazer och beslutet kan inte överklagas.

Priser

Kampanjen gäller endast för personer som bor i Sverige där tre vinnare kommer att väljas ut. Vinnarna väljs ut inom fjorton (14) dagar efter att kampanjen har avslutats. Vinnaren kommer att bli kontaktad via den angivna e-postadressen för tävlingstillfället. Om vinnaren inte svarar inom fem dagar så blir vinsten ogiltig och Fazer förbehåller rätten att välja ut en ny vinnare. Vinsten är dietisten och författaren Kajsa Asp Jonsons bok ”Klara, färdiga… Kör!” samt en brödleverens till ett sammanlagt värde av värde av ca. 500 kronor. Priset kommer att levereras via posten. Fazer förbehåller rätten att publicera vinnarnas för- och efternamn samt plats på Fazers hemsidor och sociala mediekanaler.

Priserna kan inte omvandlas till pengar eller andra priser.

Hantering av personuppgifter

Fazer behandlar deltagarnas personliga uppgifter för att kunna utföra tävlingen och skicka ut tävlingsvinsterna. Dessa uppgifter kan komma att användas i direktmarknadsföring med deltagarens godkännande. För mer information, se Fazers integritetspolicy.

Organisatörens skyldigheter

Deltagarna är själva skyldiga till att betala eventuell vinstskatt.

Deltagarna frikänner Fazer och andra kampanjorganisatörer och alla andra partners från skyldighet till eventuell skada som orsakats eller ha påståtts att ha orsakats av att delta i kampanjen. Fazers ansvar överstiger inte antalet eller värdet på priserna som nämns i dessa tävlingsregler. Fazer ansvarar inte för några tekniska problem i relation till deltagandet av tävlingen eller mottagandet av vinsterna.

Andra villkor

Om det finns misstanke om bedrägeri eller fusk från en deltagare eller annan typ av regelbrott så förbehåller Fazer rätten till att avvisa deltagaren. Fazer kommer att meddela eventuella förändringar via hemsidan och sociala medier om vi är tvingade till att på något sätt ändra reglerna eller priserna för kampanjen. Fazer förbehåller rätten att ändra kampanjen eller kampanjreglerna på ett sätt som inte har en betydande effekt för deltagaren.

Kampanjen är inte sponsrad, rekommenderad eller hanterad av Facebook. Däremot måste deltagarna följa villkoren som är uppsatta av sociala medienätverken utöver Fazers tävlingsvillkor. Kampanjen är inte kopplad till Facebook. Deltagarna befriar Facebook från allt ansvar kopplat till kampanjen.

Lycka till!