Tävlingsregler för Fazer Konfektyrs tävling om en Muminkorg på Facebook och Instagram

Organisatör
Fazer Konfektyr, Lindhagensgatan 120, Box 30172

Vem kan delta?
Alla personer över 16 år som har permanent bostad i Sverige kan delta i tävlingen, dock ej personal som arbetat med planering av kampanjen eller någon del av den samt medlemmar av deras familj.

Hur deltar man?
Tävlingen startar 2020-05-20 och avslutas 2020-05-24 kl 23.59. Du deltar i tävlingen på Fazer Sveriges Facebooksida eller Instagramsida genom att svara på tävlingsfrågan ”Varför ska du vinna denna Muminkorg?” i kommentarsfältet. Den bästa motiveringen vinner. Vinnarna väljs ut av en jury och beslutet kan inte överklagas.

Priser
Kampanjen gäller endast för personer som bor i Sverige där två (2) vinnare kommer att väljas ut – en (1) vinnare på Facebook och en (1) vinnare på Instagram Vinnarna väljs ut inom en dag efter att kampanjen har avslutats. Vinnaren kommer att bli taggad i kommentarsfältet för tävlingsinlägget. Om vinnaren inte svarar inom en dag så blir vinsten ogiltig och Fazer förbehåller rätten att välja ut en ny vinnare. Vinsten är en korg fylld med produkter från Mumin, Picknick-filt och ett kubbspel till ett värde av cirka 450kr. Fazer förbehåller rätten att publicera vinnarnas för- och efternamn samt plats på Fazers hemsidor och sociala mediekanaler. Priserna kan inte omvandlas till pengar eller andra priser.

Hantering av personuppgifter
Fazer behandlar deltagarnas personliga uppgifter för att kunna utföra tävlingen och skicka ut tävlingsvinsterna. Dessa uppgifter kan komma att användas i direktmarknadsföring med deltagarens godkännande. För mer information, se Fazers integritetspolicy: https://www.fazergroup.com/sv/privacystatementOrganisatörens skyldigheter
Deltagarna är själva skyldiga till att betala eventuell vinstskatt.
Deltagarna frikänner Fazer och andra kampanjorganisatörer och alla andra partners från skyldighet till eventuell skada som orsakats eller ha påståtts att ha orsakats av att delta i kampanjen. Fazers ansvar överstiger inte antalet eller värdet på priserna som nämns i dessa tävlingsregler. Fazer ansvarar inte för några tekniska problem i relation till deltagandet av tävlingen eller mottagandet av vinsterna.

Andra villkor
Om det finns misstanke om bedrägeri eller fusk från en deltagare eller annan typ av regelbrott så förbehåller Fazer rätten till att avvisa deltagaren. Fazer kommer att meddela eventuella förändringar via hemsidan och sociala medier om vi är tvingade till att på något sätt ändra reglerna eller priserna för kampanjen. Fazer förbehåller rätten att ändra kampanjen eller kampanjreglerna på ett sätt som inte har en betydande effekt för deltagaren.

Kampanjen är inte sponsrad, rekommenderad eller hanterad av Instagram eller Facebook. Däremot måste deltagarna följa villkoren som är uppsatta av sociala medienätverken utöver Fazers tävlingsvillkor. Kampanjen är inte kopplad till Instagram eller Facebook. Deltagarna befriar Instagram och Facebook från allt ansvar kopplat till kampanjen.