Fazer går i bräschen för en växtbaserad innovation där havreskal används som råvara i xylitolproduktion. Havreskal som är en biprodukt i malningsprocessen kombineras med spjutspetsteknologi för produktion av xylitol. Nu är arbetet på gång med att förverkliga innovationen med tillverkning av havreskal från Fazers egna kvarn. Vår revolutionerande xylitolfabrik gör att cirkeln sluts för vår hållbarhetsstrategi för havre.

I våras la Fazer grunden för en ny fabrik som blir den första i världen med att i industriell skala tillverka xylitol av havreskal. Investeringen kommer att stärka Fazers position som föregångare inom värdeskapande havreprodukter. Stora mängder havreskal utvinns som en biprodukt inom Fazers malningsprocess. Havreskal innehåller xylos som kan användas för framställning av xylitol.

Det här är Fazers största enskilda investering på ett halvsekel. Xylitolanläggningen byggs bredvid Fazers havrekvarn i Lahti och blir den första xylitolfabriken i världen som är fullständigt integrerad i råvaruproduktionen - råvaran matas direkt in i anläggningen via en förbindelse från kvarnen.

All xylitolproduktion använder någon form av organiskt avfall från jordbruket och skogsindustrin, vilket innebär att xylitol är ett miljövänligt sötningsmedel. Integrationen och tekniken på den nya fabriken ökar hållbarheten ytterligare.

Avfallet minimeras genom att alla delar av processen sluts, till exempel tillvaratas förångat vatten och återförs till processen. Och de bearbetade havreskalen kan fortfarande användas till energiproduktion, i förbränningsprocessen för att skapa koldioxidfri värme och ånga för Fazers fabriker i Lahtis. En samarbetspartner kommer att bygga ett biokraftverk på fabriksområdet där skalen ska förbrännas. Värme och ånga från kraftverket leds till kvarnen, xylitolfabriken, bageriet och knäckebrödsfabriken. Produktionsanläggningen är så stor att när vi sluter cirkeln med xylitolfabriken och biokraftverket, kommer vi att ta ett stort steg mot våra koldioxidmål.

Den nya xylitolfabriken minskar koldioxiden och matsvinnet och tillverkar en produkt med hälsofrämjande effekter. Det är verkligen mat med mening.