New Legume Foods är ett projekt där Fazer tillsammans med forskare från svenska universitet och aktörer i livsmedelsbranschen har samlats för att ta ett helhetsgrepp kring baljväxter, ett livsmedel som är både klimatsmart och nyttigt. Projektet går ut på att öka konsumenters medvetenhet om fördelarna med baljväxter och att öka intaget av dessa. Det handlar även om att få de svenska bönderna att odla mer baljväxter samt att få livsmedelsindustrin att öka användningen av bönor och linser i sin produktion. Fazer bidrar till projektet genom att bland annat genomföra baktester med den lokalt odlade baljväxten gråärt.

Inom projektet testas olika typer av baljväxter, bland annat gråärt men också åkerbönan. Dessa baljväxter odlas redan i Sverige men används först och främst till djurfoder i dag. Ur hållbarhetssynpunkt är det bra om de skulle gå till människoföda istället för att ta ett steg genom djuret innan de går till människan. Många av de baljväxter som vi använder inom industrin idag är producerade i Kina och Nordamerika. Att kunna börja producera mer baljväxter i Sverige skulle vara mer hållbart.

Klimatpåverkan per producerat kilo baljväxt är väldigt lågt. Det är även ett väldigt komplett livsmedel ur hälsosynpunkt, utöver kvalitetskolhydrater och proteiner så är de rika på vitaminer och mineraler.

"Användningsområdena för baljväxter är många, de funkar fint att baka med, något som vi på Fazer tagit tillvara på. Men det går även att använda baljväxter som huvuddelen i en måltid som till exempelvis bönbiffar eller grytor eller så gör man goda tillbehör som goda röror och såser", säger Ulrika Gunnerud, forskare på Fazer Lab.

Läs mer om projektet här.