I Fazers samhällsansvar ingår ett mångsidigt arbete med olika intressegrupper och verksamheter. Sponsring är ett sätt för oss att engagera oss i frågor som vi tycker är viktiga. I Sverige har Fazer tidigare samarbetatat bland annat med SOS Barnbyar och Bröstcancerfonden. Fazer-koncernens mission är mat med mening vilket återspeglas i all verksamhet. Även våra sponsringsprojekt måste stödja vår mission. Det centrala målet med Fazers sponsring är att göra något konkret och vara en ansvarsfull samhällsaktör. 

Just nu tar vi inte emot nya sponsringsförfrågningar, vi har inte möjlighet att gå igenom dessa -  tack för din förståelse!

 

Om du har för avsikt att lämna in en ansökan om sponsring, fundera på varför du vill ha just Fazer som sponsor.

Vi har ett fåtal strategiska samarbetspartners och sponsrar några enstaka större arrangemang.

Sponsringsobjektet måste uppfylla vissa kriterier: 

 • Det måste följa Fazers värderingar
 • Vi har tyvärr inte möjlighet att sponsra:
      - privatpersoner, föreningar, skolor etc med produkter eller         
        reklammaterial
      - motorsport eller annat som strider mot våra miljömål
      - religiöst eller politiskt engagerade mål
 • Vi sponsrar endast med produkter, inte med pengar eller material.
 • Var ute i god tid – åtminstone 3 månader innan projektstart.
 • Var tydlig med din motprestation. Fazer ser sponsring som ett samarbete där båda parter får ett utbyte.

Vi strävar efter att behandla ansökningarna inom två veckor.