Bra för människan och planeten

Framtiden är inte något som bara händer oss. Vi är alla med och skapar den med de val vi gör varje dag.

Fazer vill göra skillnad i världen och ser mat som en lösning. Därför har vi satt upp fyra hållbarhetsmål - 50% mindre utsläpp, 50% mindre matsvinn, 100% ansvarsfulla inköp och mer växtbaserat. Dessutom har vi skrivit under ett antal branschinitiativ - Hållbar Livsmedelskedja, Plastinitiativet, Transportinitiativet samt Fossilfritt Sverige. Vi vill minska matsvinnet, arbeta för fossilfria transporter, minska mängden plast och jobba för att återvinna de förpackningar vi har. För att kunna göra förändring inom hållbarhetsområdet krävs det en kraftsamling och samarbete.

 

                   

 

Läs mer om hur vi arbetar för att nå våra hållbarhetsmål här nedan. Mer information hittar du också i  vår årsredovisning 2020samt vår hållbarhetsrapport för 2020.