100% hållbara inköp

Vi utvecklar hållbarhet tillsammans med våra partners och koncentrerar oss särskilt på ingredienserna vi använder. Vi kommer att säkerställa hållbarhet i hela värdekedjan från jordbrukare till konsument.

Vår inverkan på människor, samhällen och möjligheten att försörja sig är inte begränsad till våra egna åtgärder; råvaruproduktion, logistik och inköp medverkar i lika hög grad. Därför måste vi säkerställa hållbarhet i hela värdekedjan från odlare till konsument. Det kan vi göra genom att ställa tydliga krav på alla leverantörer och fästa särskild uppmärksamhet vid vissa värdekedjor, till exempel kakao, palmolja, spannmål och soja.