Fazer har förbundit sig att enbart använda ägg från frigående höns i Norden och Baltikum senast 2024.

Fazers hållbarhetsarbete fortsätter mot målet om 100 % ansvarsfulla inköp. Åtagandet om ägg från frigående höns är ett av delmålen vid sidan av de mål som redan har uppnåtts. I Fazers förbättrade hållbarhetsarbete har djurskydd lyfts upp, och att enbart använda ägg från frigående höns stöder det viktiga arbetet. De produkter som tillverkas i Sverige innehåller ytterst lite ägg om något. Dock så används det på andra marknader där Fazer är aktiva. Därför är det viktigt att ta ansvar för en god djurvälfärd. Åtagandet gäller alla Fazers affärsverksamheter och länder, med fokus på Norden och Baltikum i första skedet. 

Åtagandet har utarbetats i samarbete med intressegrupper och utifrån diskussioner med olika aktörer i värdekedjan.

”Vi är mycket tacksamma över de synpunkter vi fick från olika aktörer när vi fastställde målet. Det har varit väldigt viktigt att lyssna på leverantörer, djurrättsorganisationer och producentorganisationer”, säger Johan Melinder, hållbarhetsansvarig, Fazer Sverige. ”Vi hoppas kunna fortsätta dialogen och är beredda att se över vårt mål och hitta nya lösningar som stöder hållbar äggproduktion, om tillgången och marknadsläget gör det möjligt”, fortstätter han.  

År 2024 ska andelen ägg från frigående höns vara 100 %.