Målet att minska utsläppen med 50 procent senast 2030 tacklas av Fazer Bageri Sverige genom att lastbilsparken övergår till HVO, en syntetisk diesel som framställs av förnybara råvaror.

Fazer Bageris lastbilspark med cirka 300 lastbilar och skåpbilar i Sverige har antagit utmaningen att övergå från fossil diesel till minst 50 procent HVO100-biodiesel. När vårt team lyckas nå detta mål minskar CO2-utsläppen uppskattningsvis med 422 000 kg om året, vilket motsvarar utsläppen från 218 flygresor från Sverige till Thailand. Bränslebytet till HVO minskar växthusgasutsläppen med upp till 90 procent.

Övergången i sig kan göras utan särskilda omställningar av fordonen. Utmaningen är att råvaran för HVO måste komma från en hållbar, förnybar källa och tillgången på bränslet är idag något begränsat. Bränsleleverantörerna måste enligt lag minska CO2-utsläppen vilket är positivt då det hjälper konsumenterna och företag som Fazer att minska sina CO2-utsläpp.