50% mindre matsvinn

Så mycket som 1/3 av den globala livsmedelsproduktionen slösas årligen.

Att minska matavfallet är obligatoriskt för att minska miljöpåverkan.

Ungefär en tredjedel av den mat som produceras globalt går förlorad eller slängs varje år, vilket har enorma negativa effekter på klimat, vatten, mark och biologisk mångfald. Att minska matsvinnet är en av de viktigaste åtgärderna då det gäller att minimera de negativa miljöeffekterna av livsmedel och samtidigt skapa ökat värde i verksamheten genom lägre kostnader.