Planetens gränser överskrids om vi fortsätter producera och konsumera mat som vi gör i dag. Vi behöver tillsammans i livsmedelsbranschen arbeta för att möta målen för agenda 2030. Fazer gör mycket inom detta område men vi behöver också säkerställa att våra kunder och kollegor i branschen jobbar mot samma mål. Därför har initiativet Hållbar Livsmedelskedja, där Fazer i Sverige medverkar, tagit fram en vägledning för företag för mer hållbara produkter i livsmedelskedjan.

Vägledningen består av två delar:

  1. Analys av vad företag behöver adressera och åtgärder för att åstadkomma långsiktigt hållbara livsmedel.
  2. Vad företag kan vidta redan idag för att lyfta botten, dvs ta bort den största påverkan ut hållbarhetssynpunkt, samt växa toppen, dvs öka andelen bättre produkter i livsmedelskedjan. 

Vägledningen tar upp kategorierna; spannmål, mjölkbaserat, kött och chark, odlad och vildfångad sjömat, frukt och grönt (frilands- och växthusodlat), vegetabilitska oljor, sockerprodukter, kaffe, te och kakao, leverantörskedjan, förpackningar och emballage.

Bakom initiativet står fjorton ledande företag i den svenska livsmedelskedjan, där ibland Fazer. Målet är att nå en väsentligt mer hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion i Sverige till år 2030. Initiativet påbörjades för tre år sedan för att tillsammans driva utvecklingen, lösa problem och på så sätt åstadkomma konkreta resultat genom samverkan. Världsnaturfonden WWF fungerar som koordinator för initiativet.

Vägledningen lanserades i maj 2018. Materialet kommer nu spridas för att få fler företag att börja agera för en mer hållbar livsmedelskedja.

Följande företag deltar i initiativet: Arla, Axfood, Coop, Fazer, HK Scan, ICA, Lantmännen, Löfbergs, Orkla Foods, Polarbröd, Pågen, Risenta, Tetra Pak och Unilever.

Initiativet vill:
• Öka takten i omställningen till en mer hållbar livsmedelsproduktion och – konsumtion.
• Agera här och nu för att nå det långsiktiga målet – en hållbar livsmedelskedja 2030.
• ska inspirera och uppmuntra konsumenter och andra aktörer inom livsmedelskedjan att agera för en mer hållbar livsmedelsproduktion och –konsumtion.

Mer information finns på www.hallbarlivsmedelskedja.se

#matsomlösningen
#agenda2030