Regler för kampanjen Tell it with Dumle

ARRANGÖR

Fazer Konfektyr Ab, Fazersvägen 6, 01230 Vanda, Finland

FO-nummer: 0728786-8

VILKA KAN DELTA?

I kampanjen kan delta alla 16 år fyllda personer som bor i Finland, Sverige, Norge och Danmark, exklusive anställda i de företag som har deltagit i förberedelserna av kampanjen eller delar av den samt deras familjemedlemmar.

HUR DELTAR JAG I KAMPANJEN?

Kampanjen börjar 2/1 2019 och slutar 29/4 2019. Du kan delta i kampanjen genom att delta i någon av de fyra deltävlingar på www.dumle.com. Specifika deltagaranvisningar/uppgifter för varje deltävling publiceras alltid på Dumles webbsida. Innehållet i deltävlingarna varierar. I varje deltävling utses en vinnare som automatiskt deltar i huvudtävlingen. Vinnaren i huvudtävlingen utses bland deltävlingsvinnarna när kampanjen avslutas. Du kan delta så många gånger du vill.

PRISER OCH MEDDELANDE OM DEM

Deltävlingarna är specifika per land och vinnarna utses av en jury. Juryn består av Fazers medarbetare eller samarbetspartner inom marknadsföring i respektive land. Bedömningskriterierna är hur roligt och kreativt deltagarens svar är på uppgiften i deltävlingen. Vinnaren utses inom cirka en vecka efter att deltävlingen har avslutats. Vinnaren kontaktades via e-poste. Om vinnaren inte svarar på kontaktförsöket inom 7 dagar ogiltigförklaras vinsten och Fazer har rätt att utse en ny vinnare. Priserna i deltävlingarna är en Dumle-tygkasse (värde ca 2,50 €) som innehåller 2 st. Dumle-godispåsar (värde ca 5 €), 1 st. Dumle Snacks-stycksak (värde ca 1 €) och 3 st. Tell it with Dumle-dekalark (värde ca 2,50 €). Priserna skickas till vinnaren per post. Juryns beslut kan inte överklagas. 

I varje land ordnas en separat huvudtävling och vinnarna i länderna utses av en jury som består av Fazers medarbetare eller samarbetspartner inom marknadsföring i respektive land. Alla som har vunnit minst en deltävling deltar automatiskt i huvudtävlingen. Bedömningskriterierna är desamma som i deltävlingarna. Vinnaren utses senast 10/5 2019. Vinnaren offentliggörs via e-post. Om vinnaren inte svarar på kontaktförsöket inom 7 dagar ogiltigförklaras vinsten och Fazer har rätt att utse en ny vinnare. Förstapriset är en PlayStation 4-spelkonsol och ett PlayStation VR-headset (värde ca 600 €). Priserna skickas till vinnaren per post. Juryns beslut kan inte överklagas. 

Fazer har rätt att publicera vinnarnas förnamn, efternamn och hemort på Fazers webbplatser och sociala medier.

Priserna kan inte bytas till pengar eller andra priser.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Fazer behandlar deltagarnas personuppgifter för att genomföra kampanjen och överlämna priserna. Mer information om behandlingen av personuppgifter lämnas i Fazers dataskyddsbeskrivning som finns på Fazers webbplatser.

ARRANGÖRENS ANSVAR

Deltagaren svarar själv för eventuella skattepåföljder av priset enligt lagstiftningen i deltagarens hemland.

Deltagaren friar Fazer och de eventuella övriga samarbetspartner som deltagit i arrangemangen av kampanjen från ansvar för skada som orsakas eller som påstås ha orsakats av deltagande i denna kampanj. Fazers ansvar gentemot deltagarna överskrider inte det värde på priserna eller det antal priser som anges i dessa regler. Fazer svarar inte för problem eller hinder med att delta i kampanjen eller att ta emot priser som beror på datatekniska orsaker.

RÄTTIGHETER TILL DET MATERIAL SOM SKICKATS INOM RAMEN FÖR KAMPANJEN

Genom att delta i kampanjen försäkrar deltagaren att deltagaren själv har skapat det material som denne har skickat in till kampanjen (”Kampanjmaterial”) eller om Kampanjmaterialet har skapats av en tredje part (t.ex. en känd författare eller manusförfattare) att deltagaren har fått partens samtycke till att delta i kampanjen med Kampanjmaterialet enligt dessa villkor. Deltagaren försäkrar att Kampanjmaterialet inte bryter mot lag eller god sed eller kränker tredje parters rättigheter, upphovsrätter eller andra immateriella rättigheter inklusive ära, integritet eller affärshemlighet och att det inte på något annat sätt strider mot dessa regler. Om uppgiften i en deltävling är att skicka in ett fotografi ska deltagaren bland annat sörja för att personer som syns i Kampanjmaterialet har samtyckt till att delta i kampanjen enligt dessa villkor och att tredje parters varumärken (t.ex. tredje parts logotyp) inte syns i Kampanjmaterialet.

Genom att delta i kampanjen genom att ladda upp Kampanjmaterial (t.ex. text eller ett fotografi) i kommentarsfältet i tävlingsinlägget ger deltagaren Fazer utan separat ersättning begränsad nyttjanderätt till Kampanjmaterialet. Med stöd av denna nyttjanderätt har Fazer rätt att använda Kampanjmaterialet i sociala mediekanaler och på Fazers webbplats i samband med marknadsföring av Dumle. För användning av Kampanjmaterialet i alla övriga syften ber vi alltid separat om deltagarens samtycke.

ÖVRIGA VILLKOR

Om Fazer har orsak att misstänka en deltagare i kampanjen för fusk eller för deltagande på annat sätt än det som nämns i reglerna, har Fazer rätt att förkasta deltagandet.

Fazer meddelar på kampanjwebbplatsen och om möjligt i marknadsföringskanalerna för kampanjen om vi blir tvungna att göra ändringar i kampanjen, dess priser, tidpunkt, tillgänglighet eller andra faktorer som påverkar genomförandet av kampanjen. Fazer förbehåller sig rätten att göra sådana ändringar i kampanjen och reglerna som inte påverkar deltagaren på ett relevant sätt.

Kampanjen sponsras, rekommenderas eller administreras inte av Facebook. Deltagarna förbinder sig dock att utöver reglerna för kampanjen även följa användarvillkoren och reglerna för den aktuella sociala medietjänsten. 

Kampanjen har ingen koppling till Facebook. Det är Fazer, inte Facebook, som i samband med kampanjen samlar in deltagarens personuppgifter på det sätt som beskrivs ovan. Deltagarna friar Facebook och Instagram från alla ansvar och anspråk som gäller och hänför sig till kampanjen.