Tävlingsregler för Dumle ”Golden key to fun” tävling år 2020

Organisatör

Fazer Konfektyr, Lindhagensgatan 120, Box 30172

Vem kan delta?

Alla personer över 16 år som har permanent bostad i Sverige kan delta i tävlingen, dock ej personal som arbetat med planering av kampanjen eller någon del av den samt medlemmar av deras familj.

Hur deltar man?

Kampanjen påbörjas 2020-03-01 och avslutas 2020-06-30. Du deltar i tävlingen på Dumles hemsida, www.dumle.com. I varje Dumlepåse (220g och 120g) med tävlingsbudskapet ”Golden key to fun” finns ett antal Dumlekolor med gyllene omslagspapper och en unik kod. Du kan registrera dig och spela fem (5) gånger om dagen."

Du deltar i tävlingen genom att fylla i koden på tävlingssidan och därefter spela spelet.  Får du tre gyllene Dumlekolor i rad skriver du en motivering till varför du ska vinna samt fyller i din kontaktinformation. De 20 bästa motiveringarna vinner. Vinnarna väljs ut av en jury och beslutet kan inte överklagas. En person kan endast vinna en gång under tävlingsperioden.

Priser

Kampanjen gäller endast för personer som bor i Sverige där totalt tjugo (20) vinnare kommer att väljas ut. Vinnarna väljs ut varje månad (6 vinnare per månad under mars-maj (totalt 18 vinnare) och 2 vinnare i juni. Vinnarna kontaktas per mail inom sju (7) dagar efter den sista dagen i varje månadsslut (mars-juni). Om vinnaren inte svarar inom tre (3) dagar så blir vinsten ogiltig och Fazer förbehåller rätten att välja ut en ny vinnare. Vinsten är ett presentkort på Parks & Resorts anläggningar till ett värde av 1 800 kronor. Priset kommer att levereras per e-mail eller via post. Fazer förbehåller rätten att publicera vinnarnas för- och efternamn samt plats på Fazers hemsidor och sociala mediekanaler.

Priserna kan inte omvandlas till pengar eller andra priser.

 Hantering av personuppgifter

Fazer behandlar deltagarnas personliga uppgifter för att kunna utföra tävlingen och skicka ut tävlingsvinsterna. Dessa uppgifter kan komma att användas i direktmarknadsföring med deltagarens godkännande. För mer information, se Fazer’s data security statement.

https://www.fazergroup.com/sv/privacystatement

Organisatörens skyldigheter

Deltagarna är själva skyldiga till att betala eventuell vinstskatt.

Deltagarna frikänner Fazer och andra kampanjorganisatörer och alla andra partners från skyldighet till eventuell skada som orsakats eller ha påståtts att ha orsakats av att delta i kampanjen. Fazers ansvar överstiger inte antalet eller värdet på priserna som nämns i dessa tävlingsregler. Fazer ansvarar inte för några tekniska problem i relation till deltagandet av tävlingen eller mottagandet av vinsterna.

Andra villkor

Om det finns misstanke om bedrägeri eller fusk från en deltagare eller annan typ av regelbrott så förbehåller Fazer rätten till att avvisa deltagaren. Fazer kommer att meddela eventuella förändringar via hemsidan och sociala medier om vi är tvingade till att på något sätt ändra reglerna eller priserna för kampanjen.

Fazer förbehåller rätten att ändra kampanjen eller kampanjreglerna på ett sätt som inte har en betydande effekt för deltagaren.


Kampanjen är inte sponsrad, rekommenderad eller hanterad av Instagram eller Facebook. Däremot måste deltagarna följa villkoren som är uppsatta av sociala medienätverken utöver Fazers tävlingsvillkor. Kampanjen är inte kopplad till Instagram eller Facebook. Deltagarna befriar Instagram och Facebook från allt ansvar kopplat till kampanjen.