Tävlingsregler för ”Vinn ett Dumleägg” år 2021

Organisatör
Fazer Konfektyr, Lindhagensgatan 120, Box 30172

Vem kan delta?
Alla personer över 16 år som har permanent bostad i Sverige kan delta i tävlingen, dock ej personal som arbetat med planering av kampanjen eller någon del av den samt medlemmar av deras familj.

Hur deltar man?
Kampanjen påbörjas 2021-03-23 kl 10.00 och avslutas 2021-03-25 kl 23.59. Du deltar i tävlingen på Fazer Sveriges Instagram genom att svara på tävlingsfrågan ”Varför vill du vinna ett påskägg från Dumle?”. De 2 bästa motiveringarna vinner. Vinnarna väljs ut av en jury och beslutet kan inte överklagas.

Priser.
2 personer vinner 1 påskägg från Dumle med 3kg Dumle var till motsvarande värde av 300 kronor. Vinnarna väljs ut inom en dag efter att kampanjen har avslutats. Vinnaren kommer att bli taggad i kommentarsfältet för tävlingsinlägget. Om vinnaren inte svarar inom en (1) dag blir vinsten ogiltig och Fazer förbehåller sig rätten att välja ut en ny vinnare. Priserna kan inte omvandlas till pengar eller andra priser.

Hantering av personuppgifter
Fazer behandlar deltagarnas personliga uppgifter för att kunna utföra tävlingen och skicka ut tävlingsvinsterna. Dessa uppgifter kan komma att användas i direktmarknadsföring med deltagarens godkännande. För mer information, se Fazer’s data security statement: https://www.fazergroup.com/sv/integritet-pa-fazer/privacy-statement/

Organisatörens skyldigheter
Deltagarna är själva skyldiga att betala eventuell vinstskatt. Deltagarna friskriver Fazer och andra kampanjorganisatörer och alla andra partners från ansvar för eventuell skada som orsakats eller påstås ha orsakats av att delta i kampanjen. Fazers ansvar kan under inga omständigheter överstiga antalet eller värdet på priserna som nämns i dessa tävlingsregler. Fazer ansvarar inte för några tekniska problem i relation till deltagandet av tävlingen eller mottagandet av vinsterna.

Andra villkor
Om det finns misstanke om bedrägeri eller fusk från en deltagare eller annan typ av regelbrott förbehåller sig Fazer rätten att avvisa deltagaren. Fazer kommer att meddela eventuella förändringar via hemsidan och sociala medier om vi är tvungna att på något sätt ändra reglerna eller priserna för kampanjen. Fazer förbehåller sig rätten att ändra kampanjen eller kampanjreglerna på ett sätt som inte har någon väsentlig betydelse för deltagaren.

Kampanjen är inte sponsrad, rekommenderad eller hanterad av Instagram eller Facebook. Däremot måste deltagarna följa villkoren som är uppsatta av sociala medienätverken utöver Fazers tävlingsvillkor. Kampanjen är inte kopplad till Instagram eller Facebook. Deltagarna friskriver Instagram och Facebook från allt ansvar kopplat till kampanjen.