Regler för Fazer Lakritsi From Lappeenranta with Love -tävlingen

Arrangör

Fazer Konfektyr Ab
PB 4
00941 HELSINGFORS

(nedan ”Fazer” eller ”Arrangör”)

Genom att delta i Fazer Lakritsi From Lappeenranta with Love -tävlingen (”Kampanj”) godkänner deltagaren reglerna för Kampanjen och förbinder sig att följa dem och de beslut som Fazer fattar med stöd av dem.
Kampanjtid

Kampanjen börjar den 6 Juni 2017 och pågår till och med den 27 Juni 2017 (”Kampanjtid”).

Villkor för deltagande

Alla privatpersoner som är permanent bosatta i Finland eller Sverige och som har fyllt 16 år kan delta i Kampanjen, med undantag av Fazers anställda och anställda i andra företag som deltagit i planeringen eller genomförandet av denna Kampanj samt deras familjemedlemmar.

Deltagande

Man deltar i kampanjen genom att färglägga någon av de tre Fazer Lakritsi From Lappeenranta with Love-färgläggningsbilderna och lägga ut bilden på Instagram med hashtaggarna #FazerLakritsi och @fazersuomi. Samma deltagare kan lägga ut fler än en bild. 

Kampanjpris

När kampanjen är slut belönar Fazer TOP 20 av varje färgläggningsbild som fått flest likes på Instagram med en Fazer Lakritsi-produkt (värde cirka 20 euro). 

Vinnaren meddelas personligen efter att Kampanjen har avslutats. Kampanjpriset kan överlåtas till en annan person. Deltagaren ansvarar för att de angivna adressuppgifterna är korrekta. Kampanjpriset kan endast lösas in av en person som bor i Finland eller Sverige. Kampanjpriset kan inte bytas till pengar eller andra produkter.

Om vinnaren inte kan nås inom en rimlig tid från det att kampanjen avslutades via de kontaktuppgifter som denne uppgett vid registreringen förbehåller sig Fazer rätten att dra en ny vinnare.

Arrangörens ansvar

Alla deltagare friskriver Fazer och samarbetspartnerna i Kampanjen från ansvar för skada som orsakas eller som påstås ha orsakats av deltagande i denna Kampanj. Fazer svarar inte för eventuella skador som har orsakats av inlösning av Kampanjpriset. Fazers ansvar kan inte överskrida det värde på priset eller det antal priser som nämns i reglerna för Kampanjen.

Fazer svarar inte för problem eller hinder med att delta i Kampanjen eller att ta emot Kampanjpriser som beror på datatekniska orsaker.

Deltagande som strider mot reglerna

Om det finns orsak att misstänka en deltagare för fusk eller deltagande som strider mot reglerna har Fazer enhälligt rätt att utesluta deltagaren.

Användning av personuppgifter

Arrangören sparar inte kampanjdeltagarnas personuppgifter.

Övriga villkor

Genom att delta i Kampanjen förbinder sig deltagarna att följa dessa regler för Kampanjen och de beslut som Fazer fattar med stöd av dem.

Fazer förbehåller sig rätten att göra ändringar i Kampanjen eller dess genomförande, priserna eller tillgången på dem. På Kampanjwebbplatsen meddelas om ändringar och andra omständigheter som hänför sig till Kampanjen. Fazer förbehåller sig rätten till ändringar i reglerna även under Kampanjtiden och till att utesluta deltagare som fuskar.

Om du har frågor om Kampanjen, kontakta Fazers konsumentservice
http://www.fazer.fi/tuotteet-ja-asiakaspalvelu/anna-palautetta-tai-kysy/asiakaspalvelun-yhteystiedot/