Hur äter man kräftor?

  1. Börja med att lossa klorna från kroppen genom att bryta av dem vid första leden. Placera klon i kräftknivens hål och bryt av klospetsen för att komma åt det goda kräft- och dillspadet. Sörpla i dig spadet och skär till sist upp klon för att få ut köttet. 
  2. Hummergaffeln är ett värdefullt redskap när man äter kräftor. Med hjälp av gaffelns långa skaft och två smala spetsar är det lätt att få ut kräftköttet ur klorna.
  3. Skär sedan loss kräftans huvud och plocka bort skölden från övre sidan. Skrapa loss det läckra kräftsmöret från insidan av skölden och bre på rostat bröd.
  4. Ta sedan loss och kasta bort magsäcken som sitter längst fram på kräftan. Bryt till sist loss skalet från stjärtpartiet, dra ut kräftstjärten och kom ihåg att ta bort den svarta tarmen som sitter i köttet. 

Klar att äta!