Kräftor hör ihop med snaps och snapsvisor. När festen är som bäst ljuder sången nästan oavbrutet.

Stämningen är på topp, sånghäften öppnas, sången ljuder, snapsglasen töms och värmen sprider sig i kroppen. Sång och snaps är helt enkelt en oslagbar kombination. I den svenska och finlandssvenska traditionen dricker man främst akvavit till kräftorna, men i Finland dricks också okryddat brännvin som vodka eller Koskenkorva. 

Den skandinaviska traditionen med snapsvisor har sina rötter i 1700- och 1800-talets Sverige, men de muntra och framför allt högljudda sångerna hör också till de finländska festtraditionerna. Till exempel Helan går är bekant också för dem som knappt smakat på snaps.