Lär dig traditionen om sju sorters blommor på midsommar! Det påstås att växter får magiska krafter under midsommarnatten. Traditionen säger att om du lägger sju sorters blommor under huvudkudden kommer du att drömma om den du ska gifta dig med.

En av de mest klassiska midsommartraditionerna är att lägga sju sorters blommor under huvudkudden under midsommarnatten. Enligt traditionen ska blommorna plockas under tystnad, för bryts tystnaden bryts också magin. När blommorna plockats ska de läggas under huvudkudden för att sedan drömma om sin tilltänkta under natten.

Ritualen innebär också att klättra över lika många gärdsgårdar, något som är mer sällsynt nu än i det gamla bondesamhället. Men det kanske är värt ett försök ändå?