Fazer Bageri är stolt samarbetspartner till Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj 2022. Tillsammans vill vi sprida kunskap om cancer och samla in pengar till svensk cancerforskning.

Rosa Bandet-kampanjen pågår under oktober månad varje år med syftet att samla in pengar till forskning, sprida kunskap om cancer och hur man kan minska sin risk att drabbas. Under denna period (23 september - 1 oktober) kommer vi tillfälligt att rosa bandet-profilera några av våra bröd; Rågkusar, Frökusar, Rågform och vår nyhet Havrebröd. En krona av varje sålt Rosa Bandet- profilerat bröd kommer oavkortat gå till cancerforskning.

Under kampanjen kommer vi ha aktiviteter på Sociala Medier, bl.a. en tävling där du kan vinna startavgift till dig själv och en vän till Rosa Bandet-loppet som går av stapeln på Lidingö söndagen de 25 september. Vi kommer också ha budgivning på en årsförbrukning av bröd, där pengarna oavkortat går till cancerforskning.

Många är vi som drabbats av cancer; själv, som närstående , kollega eller vän. Här kommer vi snart publicera artiklar om Andreas och Toni; två av våra medarbetare på Fazer Bageri, som berättar om sina egna erfarenheter av sjukdomen.

Vi hoppas att många vill vara med i kampen mot cancer och bidra till cancerforskningen. Du kan göra det genom att köpa våra goda bröd, i rosa förpackning. Tack på förhand.

Tillsammans mot cancer!

Cancerfonden är en helt ideell insamlingsorganisation med uppgift att samla in och fördela medel till cancerforskningen, ge information om cancer och stöd till verksamheter som på olika sätt kan bidra till förbättringar inom vård och behandling av cancer. Cancerfonden får inga statliga bidrag utan är helt beroende av svenska folkets gåvor.